window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-310745-13');

A Future for Public Service Television – Inquiry Event for Wales/Dyfodol Gwasanaeth Teledu Cyhoeddus – Digwyddiad yr Ymchwiliad yng Nghymru

6-8pm, Wednesday 6 April 2016/6-8pm, Dydd Mercher 6 Ebrill, 2016

Venue: Room 0.14 Bute Building, Cardiff University, King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3NB/Ystafell 0.14 Adeilad Bute, Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB‬

Speakers included:

Angharad Mair (BAFTA Wales and Tinopolis)

Huw Jones (Chair, S4C)

Ian MacKenzie (Head of Nations and Regions, Channel 4)

Angela Graham (Institute of Welsh Affairs)

Rhys Evans (Head of Strategy and Digital at BBC Wales)

Chaired by Sian Powell (Cardiff University)

This event was hosted and supported by the School of Journalism, Media and Cultural Studies at Cardiff University. 

————————————————————————————————————————————————————————–

Siaradwyr yn cynnwys:‬

Angharad Mair (BAFTA Cymru a Tinopolis)‬

Huw Jones (Cadeirydd, S4C)‬

Ian MacKenzie (Pennaeth Cenhedloedd a Rhanbarthau, Channel 4)‬

Angela Graham (Sefydliad Materion Cymreig)‬

Rhys Evans (Pennaeth Strategaeth a Digidol BBC Cymru)

Cadeirir gan Sian Powell (Prifysgol Caerdydd)‬

Ymchwiliad Dyfodol Gwasanaeth Teledu Cyhoeddus‬

Trefnydd Dyfodol Gwasanaeth Teledu Cyhoeddus – Digwyddiad yr Ymchwiliad yng Nghymru‬